علی رضایی شکیب


رئیس اسبق اداره ورزش و جوانان شهرستان آبادان


رزومه علمی
رزومه شغلی