علی رضایی شکیب

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان آبادان

دبیر شورای ورزش آبادان

دبیر ستاد ساماندهی امور جوانان آبادان

علی رضایی شکیب

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان آبادان

دبیر شورای ورزش آبادان

دبیر ستاد ساماندهی امور جوانان آبادان

رزومه کاری
سوابق شغلی
۱۳۹۶ تا کنون
رئیس
اداره ورزش و جوانان شهرستان آبادان
۱۳۹۶
معاون
اداره ورزش و جوانان شهرستان آبادان
۱۳۹۷-۱۳۹۶
دبیر اجرایی
دو دوره جشنواره تفریحی ورزشی جزیره ورزش
۱۳۹۵
دبیر رسانه ای
جام جهانی کشتی فرنکی در منطقه آزاد اروند
۱۳۹۵-۱۳۹۴
مدیر
روابط عمومی هیات فوتبال شهرستان آبادان
۱۳۹۵-۱۳۹۴
رئیس
هیات بدمینتون شهرستان آبادان
۱۳۹۵
مدیر روابط عمومی
هیات پزشکی ورزشی شهرستان بندرماهشهر
۱۳۹۵
مدیر روابط عمومی
اداره ورزش و جوانان شهرستان بندرماهشهر
۱۳۹۴ - ۱۳۹۸
عضو هیئت رئیسه
چندین هیات ورزشی مختلف
سوابق تحصیلی
۱۴۰۰ تا کنون
دانشجوی دکتری
شوشتر

مدیریت دولتی

۱۳۹۷ - ۱۳۹۹
کارشناسی ارشد
تهران

مدیریت ورزشی

۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد
تهران

مهندسی کامپیوتر

۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کارشناسی
آبادان

مهندسی نرم افزار

مهارت ها
  • تفسیر و تحلیل
  • طراحی برنامه راهبردی
  • برنامه ریزی و ساماندهی
  • کنترل و هدایت