علی رضایی شکیب

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان آبادان

دبیر شورای ورزش آبادان

دبیر ستاد ساماندهی امور جوانان آبادان

علی رضایی شکیب

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان آبادان

دبیر شورای ورزش آبادان

دبیر ستاد ساماندهی امور جوانان آبادان

ارتباط با من
  • نشانی اینستاگرام: i.alirezaei@
  • ایمیل: info@rezaeishakib.ir
  • تلفن همراه: ۰۹۱۹۴۴۸۳۰۴۹
  • تخصص: مدیریت ورزشی
فرم تماس